Engineering

DJPS kan ook voor uw bedrijf de engineering verzorgen.
In overleg met de opdrachtgever en volgens de geldende klasse eisen worden de benodigde schema�s opgesteld, waarna deze indien nodig aan het betreffende classificatie bureau ter keuring worden voorgelegd.
Vervolgens wordt met behulp van AUTOCAD een Lay-out gemaakt voor bijvoorbeeld:
� Laad- Lossystemen voor de tankvaart
� Systemen voor voortstuwingsinstallaties
� Lens- Ballastsystemen
� Enz.

Aan de hand hiervan worden dan de isometrische pijpschetsen gemaakt en na goedkeuring in de werkplaats geprefabriceerd.
Met de eigen montage afdeling wordt alles ge�nstalleerd en waar nodig afgeperst en getest.

 
 
 
 De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
 Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht • Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht
 +31 (0)184 413 644 • info@djps.nl • www.djps.nl
 
 
 
 
 
© 2008-2024 DJPS |  Disclaimer |  Privacy Statement  
 s