Engineering

DJPS kan ook voor uw bedrijf de engineering verzorgen.
In overleg met de opdrachtgever en volgens de geldende klasse eisen worden de benodigde schema’s opgesteld, waarna deze indien nodig aan het betreffende classificatie bureau ter keuring worden voorgelegd.
Vervolgens wordt met behulp van AUTOCAD een Lay-out gemaakt voor bijvoorbeeld:
• Laad- Lossystemen voor de tankvaart
• Systemen voor voortstuwingsinstallaties
• Lens- Ballastsystemen
• Enz.

Aan de hand hiervan worden dan de isometrische pijpschetsen gemaakt en na goedkeuring in de werkplaats geprefabriceerd.
Met de eigen montage afdeling wordt alles geïnstalleerd en waar nodig afgeperst en getest.

 
 
 
 De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. Sliedrecht
 Molendijk 80-82 • 3361 EP • Sliedrecht • Postbus 67 • 3360 AB • Sliedrecht
 +31 (0)184 413 644 • info@djps.nl • www.djps.nl
 
 
 
 
 
© 2008-2020 DJPS |  Disclaimer |  Privacy Statement  
 s